Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

  • "Dziady" Adama Mickiewicza- inaczej ;)

Klasa 2 b postanowiła inaczej poznawać lektury na języku polskim. Samodzielnie przygotowano inscenizację II części Dziadów A. Mickiewicza. Zamiast czytać tekst na lekcji uczniowie mieli okazję obejrzeć swoich kolegów w roli aktorów. Klimat przedstawienia, dekoracje oraz rekwizyty pozwoliły lepiej opanować ten klasyczny dla naszej literatury utwór. Całość wypadła niezwykle atrakcyjnie i wszystkim się spodobała.

/Inf. p. Joanna Herczyńska/.

Poniżej- film zarejestrowany przez młodych twórców- zapraszamy!

Dziady

  • PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Powołując się na przepisy zawarte w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, na dyrektorów szkół został nałożony obowiązek organizowania i przeprowadzania próbnych alarmów i ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników z budynku szkoły.

Wychodząc tym przepisom naprzeciw 20 listopada 2015 r. o godzinie 12. 00 został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli.

Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i pracownicy szkoły. Celem było praktyczne sprawdzenie opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zachowania personelu szkoły, zachowania uczniów oraz współdziałania kierownictwa szkoły z przybyłymi jednostkami straży pożarnej w przypadku faktycznego zdarzenia. Wszystkim uczestnikom zostały przypomniane procedury ewakuacji, drogi ewakuacyjne oraz obowiązki spoczywające na nauczycielach i personelu szkoły.

Ewakuacja została przeprowadzona w porozumieniu z PSP w Zduńskiej Woli.

Po jej zakończeniu przeprowadzono krótką rozmowę z przedstawicielami straży pożarnej celem omówienia przebiegu ewakuacji.

Zastrzeżeń nie było.

 

 

 

Uczennice klasy 3ab uczestniczyły w zajęciach z wychowania fizycznego której tematyką były „Piramidy”. Dla osób nie znających terminologii piramida oznacza akrobatyczne ćwiczenie statyczne wykonywane przez 3, 4 lub więcej osób. Polega na połączeniu różnych figur wykonywanych przez ćwiczących w jeden obraz. Dzięki takim ćwiczeniom kształtujemy siłę mięśni ramion i nóg oraz równowagę.

Lekcja wychowania fizycznego na wesoło
czytaj więcej
  • MISTRZ ORTOGRAFII PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 2015/2016

Uczniowie naszego gimnazjum lubią sprawdzać swoją wiedzę i nie unikają trudnych wyzwań.    A takim jest na pewno ortografia i kolejna edycja ogólnoszkolnego dyktanda. Odbyła się ona-jak na ironię losu- 13 listopada w piątek. Dzielni gimnazjaliści chwycili długopisy i rozpoczęli korridę z „bykami językowymi”. Cała szkoła pisała ten sam tekst dyktanda. A z jakim skutkiem? Po sprawdzeniu prac przez nauczycielki języka polskiego okazało się, że dumny tytuł MISTRZA ORTOGRAFII PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2  w roku szkolnym 2015/16 otrzymali:

 

OSKAR PÓŁGRABIA- KLASA 1D

NATALIA JAWORSKA – KLASA 2A

MARTYNA KASPAR – KLASA 3A

ALICJA KOMISARCZYK – KLASA 3D

ANNA PODEDWORNA – KLASA 3D

MICHAŁ REJER – KLASA 3F

 

Zwycięzcom gratulujemy. Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w przyszłej edycji dyktanda.

Niech przyświeca nam myśl Janusza Korczaka: „Błąd w mowie i piśmie to jak brzydka plama na fotografii matki, którą kochasz”.

/Inf. p. Renata Rejniak/.

Od kilku lat świętujemy w naszej szkole dzień 11 listopada organizując Szkolny Festiwal Pieśni Patriotycznej. W tym roku odbył się on w dniu 12 listopada. Każda z klas, pod okiem swojego wychowawcy, przygotowała wybrany przez siebie utwór. Ze względu na wymiary naszej sali gimnastycznej konkurs odbył się w trzech turach - dla klas pierwszych, drugich i trzecich. Oceniane były doznania muzyczne (1-6 pkt), a także: liczba występujących osób ( 3 pkt za całą klasę), użycie instrumentów (0-3 pkt), strój i rekwizyty (0-3 pkt). Oceny dokonywało jury w składzie: przewodniczący – p. Dyrektor Lucyna Jaracz (klasy drugie) i p. Dyrektor Krzysztof Makara (klasy pierwsze i trzecie), p. Jolanta Jaros, p. Bożena Dymarek oraz przedstawiciele Samorządu Szkolnego – Julia Filipiak i Oliwia Pawlikowska (klasy pierwsze), Julia Filipiak i Adam Rybak (klasy drugie), Oliwia Pawlikowska i Adam Rybak (klasy trzecie).

Każdy festiwal rozpoczyna się pieśnią w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego. W tym roku dziewczęta zaśpiewały przejmująco „Rotę”- wiersz Marii Konopnickiej z muzyką Feliksa Nowowiejskiego.

 Szkolny Festiwal Pieśni Patriotycznej
czytaj więcej

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma