Projekt edukacyjny uczniów- propozycje tematów

Jesteś tu: » Strona główna » Projekt edukacyjny uczniów- propozycje tematów

Propozycje zagadnień/tematów projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów klas II

 

Przedmiot

Zagadnienia/tematy projektu edukacyjnego

Opiekun

Język polski

1. Jakim językiem posługują się uczniowie naszej szkoły?

2. Jak na przestrzeni wieków mówiono o miłości?

Joanna Herczyńska

1. Któremu pisarzowi Nagroda Nobla?

2. Biblioteki pełne skarbów.

3. Inscenizacja wybranego fragmentu dramatu.

Monika Pietrzak

1. Książka czy film? Adaptacje filmowe naszych lektur.

2. Teatr bliżej nas, my bliżej teatru, czyli jak zachęcić młodzież do wizyty w teatrze.

3. Tego pisarza warto poznać bliżej...

Renata Rejniak

Historia

1. Co nosili na głowach nasi przodkowie? Fryzury i nakrycia głowy na przestrzeni dziejów

2. Jak powstały herby szlacheckie?

3. Jak uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 V w naszej szkole?

Justyna Tomaszewska

Historia i Wiedza o społeczeństwie

1.Jakie momenty w historii naszego miasta zasługują na upamiętnienie?

2. Jak mniejszości narodowe i etniczne wpłynęły na kulturę naszego miasta?

3. Jakie zadania do realizacji postawiłbyś sobie, gdybyś został radnym w swoim mieście?

4. Jak moja szkoła jest postrzegana przez rówieśników, rodziców i dziadków?

Patrycja Murek- Wiśniewska

Język niemiecki

Język niemiecki

1. Słowa polskie w języku niemieckim i niemieckie w języku polskim.

2. Jak uprzyjemnić sobie naukę słówek niemieckich -gry językowe.

3. Rysunkowy słownik angielsko-niemiecki.

4.Dwujęzyczny samouczek zwrotów młodzieżowych i potocznych.

5. Podobieństwa językowe w języku angielskim i niemieckim.

6. Der erste Blick auf Deutschland

Beata Trela

1. Atrakcje turystyczne Berlina.

2. Osadnictwo niemieckie w Zduńskiej Woli - Tradycje, kultura , religia.

3. Dlaczego warto uczyć się języków obcych ?

4. Poznajemy sąsiada Polski - Niemcy.

Barbara Markiewicz

Język francuski

1. Paryż i jego zabytki - plan zwiedzania miasta.

2. Z językiem francuskim przez świat.

3. Regiony Francji - regiony Polski

Magdalena Rosiak

Język angielski

1. Wycieczka do Nowego Jorku ( A trip to New York).

2. Herbatka z Szekspirem - ponadczasowe znaczenie utworów Williama Szekspira.

3. "Ale mam newsa ... o zapożyczeniach z języka angielskiego" - mini słownik.

Katarzyna Siuta

1. Popularne sporty w Wielkiej Brytanii.

2 .Wielka Brytania to nie tylko Londyn.

Anna Zalewska

1.Słownik obrazkowy angielsko- niemiecki

2.Tworzymy gazetkę w j. angielskim

3.Kto rządzi w Wielkiej Brytanii ? Czy to królowa Elżbieta II ?

4.Przewodnik turystyczny - Londyn

5.Wpływ j. angielskiego na nasz język i kulturę

Anna Szewczyk

 1. Z czego słynie Szkocja?

 2. Znaczenie języka angielskiego w życiu codziennym.

Joanna Błasiak 

Matematyka

1.Wybieramy bank!

2. Czy współczesny człowiek ma cechy człowieka witruwiańskiego?

3. Moje miasto , szkoła w liczbach, procentach.

Joanna Marceniuk

1. Galeria absolwentów.

2. Nasza szkoła w liczbach.

3. Symetria w architekturze.

4. Asymetria w architekturze.

Dorota Żuberek

 1. Człowiek witruwiański.

Joanna Kowalczyk 

Fizyka i chemia

1. Jak maszyny proste ułatwiają życie codzienne?

2. Chemia w łazience.

3. Ile chemii „zjadam codziennie".

4. W jaki sposób fizyka ułatwia życie.

Anna Łuczak

Chemia

1.Uczymy się czytać etykiety produktów. Substancje E.

2.Promieniotwórczość: za i przeciw.

3.Woda.

Renata Sylla

Biologia

1.Ptaki inspirują człowieka.

2.Owady najliczniejszą grupą zwierząt.

Jolanta Grobelna

Geografia

1.Międzydobowa zmienność temperatury powietrza.

2.Dobowy przebieg temperatury powietrza.

3.Zależność wilgotności względnej powietrza od temperatury powietrza.

4."Deszczonośne" kierunki wiatrów.

Robert Kaczmarek

Technika

1.Moje spojrzenie na świat przez aparat fotograficzny.

2.Jak zmienił się samochód na przestrzeni 100 (50) lat?

3.Mierzymy , ważymy, liczymy - w jaki sposób styl życia wpływa na nasze zdrowie?

Renata Zarzycka

Wychowanie fizyczne

1.Jak widzę Igrzyska Olimpijskie za 100 lat?

Karol Piotrowski

1.Jak zorganizować szkole igrzyska sportowe?

2.Kibic i Kibol, jacy jesteśmy?

Andrzej Mataśka

1.Szkolny kompleks sportowy - rzeczywistość i marzenia.

2. Jak stosowanie dopingu wpływa na nasz organizm?

3. Dlaczego nie wszyscy ćwiczą na lekcjach wf?

Katarzyna Bartosik

1. Kibic i kibol - jacy jesteśmy?

2. Doping - uczciwość czy brak świadomości?

3.Czy baza sportowa naszej szkoły zaspokaja potrzeby uczniów?

Wojciech Bartosik

 

1.Dlaczego nie wszyscy ćwiczą na lekcjach W-F?

2.Szkolny kompleks sportowy- rzeczywistość i marzenie!

3. Aktywność ruchowa- przymus czy przyjemność?

Kamilla Kępniak

Muzyka

1.W jaki sposób muzyka łączy pokolenia?

2.Jak muzyka wpływa na klimat obchodów Święta Niepodległości?

3.Jaka zorganizować koncert muzyczny dla uczniów naszej szkoły?

4.Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska.

Jolanta Jaros

Plastyka

1.Pejzaż miejski Zduńskiej Woli w malarstwie

2.Jak modnie i stosownie ubrać się na różne okazje

3.Jak się ubrać - kicz w modzie.

4.W jaki sposób subkultury wpływają na modę?

Bożena Szewczyk

Religia

1.Co zyskuje nasza miejscowość mając patrona ?

2.Skąd nowe pokolenia dowiedzą się o dziele św. Maksymiliana ?

3.Dlaczego warto poznać Jana Pawła II ?

Agnieszka Szymańska

Zajęcia pozalekcyjne

1.Moje miasto w obiektywie.

2.Ludzie, zdarzenia okiem obiektywu.

3.Oko w oko z naturą. Świat przyrody w obiektywie.

Monika Jama

Biblioteka

1.Jak stworzyć szkolneradio ?

2.Czy w moim mieście mogę atrakcyjnie spędzić czas wolny?
3.Jak zachęcić młodzież do czytania?

Bożena Dymarek

Pedagog

1.Zawody przeszłości, współczesne i przyszłości.

Wanda Wolna

Fizyka

1.Żywioły (burza, tornado, tsunami).

2.Rodzaje i przeznaczenie satelitów Ziemi.

3.Woda – substancja niezwykła.

4.Zjawiska optyczne w przyrodzie.

5.Pomiar czasu na przestrzeni dziejów.

6.Wady i zalety różnych elektrowni.

7.Potrzeba matką wynalazku.

Alina Kaczmarek

Język angielski

1.Jak uczniowie Europy ubierają się do szkoły?

2.Wycieczka realna czy wirtualna?

Magdalena Raźna

 Informatyka

1.Interaktywna strona www.

2.Rodzaje CMS.

Magdalena Rosiak 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma